SERVICII

INFORMAȚII ȘI SPRIJIN PENTRU PERSOANELE FIZICE

Relocare, integrare completă și sprijin pentru românii din Germania

Beneficiați în totalitate de drepturile dumneavoastră solicitând informații, sprijin și facilitarea contactului cu instituțiile germane și cu diverși specialiști pentru activitățile dumneavoastră.

Informații și asistență privind închirierea primei locuințe
a. Discutarea și explicarea opțiunilor privind locuința cea mai potrivită
• Apartament/casă
• Prețul chiriei și modul de plată a acesteia
• Amenajare (mobilat/nemobilat)
• Modul de plată a garanției (Kaution)
• Zonă

Zona în care se găsește o locuință, mai ales în zonele urbane mari, reprezintă un criteriu foarte important de selecție a locuinței potrivite și trebuie luată întotdeauna în considerare. Descoperiți, cu ajutorul nostru, cele mai accesibile locuințe în zona care corespunde cât mai mult așteptărilor dumneavoastră. Apropierea de locul de muncă, de școala sau grădinița copiilor, accesul rapid la servicii medicale, magazine, parcuri și locuri de agrement, precum și accesul la rețeaua de transport public pot influența în mod sensibil cheltuielile unei familii, timpul liber și, în ansamblu, calitatea vieții.

b. Explicarea și traducerea contractului de chirie

Apelați la serviciile noastre pentru a înțelege* termenii utilizați în contractul de închiriere, adesea preformulat de către proprietar, care sunt în cea mai mare măsură termeni specializați, în limba germană. În cazul în care, eventual în urma discuției cu noi, aveți nelămuriri cu privire la legalitatea conținutului sau la posibilitatea modificării unor pasaje, vă recomandăm* să apelați la serviciile unui avocat, pentru a evita eventuale costuri nedorite și conflicte juridice cu proprietarul. Noi vă putem pune în contact* cu partenerii noștri legali, competenți în acest domeniu, și mediem* relația dumneavoastră cu aceștia.

c. Recomandarea analizei juridice a contractului de chirie (de către un avocat) înainte de semnarea contractului și medierea contactului cu acesta, la cerere

d. Facilitarea obținerii unei adeverințe de venit de la consultantul fiscal

Sistemul fiscal german vă pune la dispoziție o serie de avantaje de care puteți profita dacă le cunoașteți. Un astfel de avantaj îl constituie deținerea unei adeverințe de venit în procesul căutării unei locuințe în vederea închirierii. O astfel de adeverință reprezintă o garanție din partea specialistului fiscal asupra stabilității dumneavoastră financiare, mărind astfel șansele de a încheia contractul de chirie dorit. Astfel, veți putea scurta procesul de căutare, care poate fi îndelungat și obositor, mai ales în orașele aglomerate. Infomați-vă*, cu ajutorul nostru, despre diferitele avantaje care vă stau la dispoziție și luați contactul* cu partenerii noștri din domeniul fiscal pentru eliberarea unei dovezi de venit, în acest caz particular.
Informații și sprijin privind încheierea și optimizarea altor contracte importante
Contractele importante, pentru care informarea și o cât mai bună înțelegere sunt foarte importante: deschiderea unui cont bancar, contractarea unei asigurări, cumpărarea unei mașini sau a unui imobil, contractarea unui credit bancar, precum și contractul de muncă și cel de închiriere. Momentele cheie în care sprijinul nostru vă poate fi de ajutor sunt următoarele:

a. Încheierea contractului

• Prezentarea opțiunilor și avantajelor diferiților ofertanți și tipuri de contracte

• Explicarea și traducerea contractelor

Vă oferim informații* și vă sprijin* în înțelegerea oricăror contracte pe care le semnați, înainte de încheierea acestora. Contractele, formulate în limba germană și într-un limbaj de specialitate și adesea greu de înțeles chiar pentru vorbitorii nativi, pot conține termeni și condiții cu care nu sunteți de acord sau pe care le puteți negocia. O citire atentă și traducerea în limba română sunt recomandate la închierea oricăror contracte, mai ales a celor cu valoare mare și care se întind pe perioade mari de timp. La cerere, vă recomandăm* și mediem* contactul cu specialiști juridici și fiscali, care vă pot consilia asupra oportunității și condițiilor încheierii unui contract. O astfel de verificare este recomandată mai ales în cazul contractelor cu valoare ridicată (deschiderea unui cont bancar, contractarea unei asigurări, cumpărarea unei mașini sau a unui imobil, contractarea unui credit bancar, precum și contractul de muncă și cel de închiriere), indiferent dacă încheiați contractul în calitate de persoană fizică sau juridică. Astfel, veți evita încheierea unor contracte dezavantajoase pentru dumneavoastră (de exemplu asigurările multiple pentru același risc), care pot duce la costuri ridicate și litigii.

• Recomandarea analizei juridice a contractului (de către un avocat) înaintea semnării contractului și medierea contactului cu acesta, la cerere

b. Optimizarea contractului

• Informații și asistență în cazul în care este necesară o modificare sau rezilierea contractului, pentru reducerea costurilor

Vă sprijinim pe parcursul desfășurării relațiilor contractuale sau când se pune problema încetării relațiilor contractuale prin rezilierea contractului. Chiar după încheierea contractelor, în anumite situații sunt necesare corecturi ale contractelor, care înlătură obligații inutile și vă reduc costurile. În cazul în care rezililerea contractului se impune, vă este cerută sau este chiar alegerea dumneavoastră, este obligatoriu să cunoașteți clauzele contractuale care reglementează încetarea contractului, pentru a evita eventualele penalități. Și în acest caz este posibil să aveți nevoie de sfatul unui avocat, pe care noi vi-l putem recomanda, la cerere.

• Recomandarea analizei juridice a contractului (de către un avocat) înaintea modificării sau rezilierii contractului și medierea contactului cu acesta, la cerere

Informații și asistență privind înregistrarea persoanală (Anmeldung)
a. Informații despre obligativitatea, termenul și modalitatea de înregistrare personală (Anmeldung) la biroul de evidența populației competent

b. Însoțirea, la cerere, în momentul înregistrării, în fața autorității competente
Informații și asistență privind statutul și drepturile membrilor familiei
a. Alocația pentru copii (Kindergeld)

• Procedură
• Termene

b. Înscrierea copiilor la grădiniță/școală

c. Asigurarea socială și medicală a membrilor familiei

d. Accesarea serviciilor sociale pentru membrii familiei care nu lucrează sau sunt în căutarea unui loc de muncă (Arbeitsamt, Jobcenter, Casa de pensii – Deutsche Rentenversicherung)

e. Alegerea medicului de familie

f. Plata întreținerii pentru membrii familiei aflați în România
Unul dintre anvantajele sistemului fiscal german este reprezentat de posibilitatea de a deduce din impozitul anual a întreținerii plătite membrilor familiei care se află în România. În funcție de venitul dumneavoastră și a persoanei întreținute, puteți cere decontarea unei sume cât mai mari din impozitul plătit statului german. Împreună cu specialiștii fiscali cu care colaborăm vă putem da mai multe informații, în funcție de cazul dumneavoastră concret, despre cuantumul și modul de plată, astfel încât să economisiți cât mai mulți bani.
Informații și asistență privind asigurările
a. Informarea asupra asigurărilor obligatorii și facultative necesare și avantajoase (asigurarea de sănătate – Krankenversicherung, asigurarea de răspundere civilă – Haftpflichtversicherung, asigurarea juridică – Rechtschutzverischerung etc.)

b. Întocmirea unor pachete de asigurări optime pentru nevoile personale și ale familiei

c. Optimizarea contractelor de asigurare

Contractele de asigurare trebuie tratate cu deosebită atenție, aici punându-se frecvent problema corectării sau modificării anumitor clauze, precum și a rezilierii contractelor. Alături de partenerii noștri, vă oferim informații* și vă sprijin* la încheierea contractelor de asigurare, pe parcursul desfășurării relațiilor contractuale și în cazul rezilierii acestora.

d. Medierea contactului cu specialiști juridici și fiscali pentru analiza specializată a contractelor, la cerere
Achiziții
a. Cumpărarea unui imobil

• Pentru uz personal

1. Informații asupra procedurii, momentului potrivit și condițiilor necesare la achiziționarea unei locuințe

2. Medierea contactului cu specialiști juridici și fiscali în vederea achiziționării unei locuințe în cele mai avantajoase condiții

• În scop de investiție

În cazul în care doriți să investiți o anumită sumă cu posibilitate de profit (prin cumpărarea unei locuințe sau a altor bunuri de valoare), vă stăm la dispoziție* pentru ca dumneavoastră să luați cea mai bună decizie asupra momentului potrivit pentru o investiție, în funcție de capitalul acumulat și luând în considerare toate detaliile necesare pentru o investiție înțeleaptă.

b. Cumpărarea unui autoturism

• Informații și suport în îndeplinirea procedurii de cumpărare

• Suport în încheierea celor mai avantajoase asigurări

Informații și asistență privind desfășurarea contractelor (în special muncă, închiriere)
Contractele cu valoare ridicată și de durată sunt inevitabile în Germania și presupun o atenție sporită pentru ca relațiile contractuale să se desfășoare conform intereselor dumneavoastră. Contractul de închiriere sau contractul de muncă se încheie de regulă pe o perioadă nedefinită și sunt supuse modificărilor frecvente. Aflați de la noi și de la partenerii noștri care sunt drepturile dumneavoastră în cazul modificărilor impuse de partenerul dumneavoastră de contract (de exemplu, mărirea chiriei sau concedierea) și când puteți cere personal modificarea clauzelor contractuale (cum ar fi mărirea salariului).

a. Informații asupra modicărilor survenite în desfășurarea contractului (mărirea chiriei, creșterea salariului, modificarea termenilor și condițiilor generale – AGBs etc.)

b. Recomandarea și medierea contactului cu specialiști juridici pentru analiza specializată a modificărilor survenite în contract, la cerere

Vă stăm la dispoziție cu toate informațiile de care aveți nevoie cazul modificării contractului și, la cerere, vă recomandăm sfatul specialiștilor, pentru a negocia modificările contractuale, acolo unde acest lucru este posibil, sau pentru analiza legalității modificărilor dorite de dumneavoastră sau de cealaltă parte contractantă.
Relația cu autoritățile și diverși specialiști
a. Autoritățile și instituțiile germane (Administrația financiară, Agenția de ocupare a forței de muncă, Casa de asigurări de sănătate, Casa de asigurări sociale, alți asigurători, instanțe, Evidența populației, primărie, Casa de pensii etc.)

• Explicarea pas cu pas a procedurilor
• Reprezentarea și însoțirea în fața autorităților și instituțiilor, acolo unde reprezentarea juridică sau fiscală nu este necesară
• Traducerea, explicarea scrisorilor și documentelor autorităților sau instituțiilor
• Întocmirea răspunsurilor adresate autorităților
• Completarea formularelor

b. Autoritățile române

• Din Germania (ambasadă și consulate)
• Din România (pentru îndeplinirea unor proceduri necesare după sosirea în Germania)

c. Medierea contactului cu diverși specialiști (avocați, consilieri fiscali – Steuerberater, notari etc.) în cazuri precum:

• Avocați:

1. Consiliere și analiza contractelor înainte de încheierea acestora (închiriere, achiziționarea unei locuințe sau a unui automobil, contacte de muncă etc.)
2. Optimizarea, modificarea și rezilierea contractelor
3. Consiliere juridică și reprezentarea în fața instanței în procese civile, penale sau adiminstrative

• Consultanți fiscali (Steuerberater):

1. Eliberarea certificatelor de venit în diverse scopuri (achiziții, bancă etc.)
2. Consultanță specializată privind deducerea de la impozit a întreținerii membrilor familiei

• Notari:

1. Împuterniciri, procuri
2. Legalizări
3. Achiziționarea unui imobil/unei locuințe etc.

d. Medierea relației dintre autoritățile/specialiștii germani și români (info: când e utilă, câteva exemple) în cazuri precum:

• Procese internaționale (divorț, recuperări de creanțe)
• Recunoașterea actelor, diplomelor etc.

Statutul de cetățean român care locuiește și lucrează în Germania presupune adeseori colaborarea între autorități din ambele state pentru soluționarea unor litigii sau îndepliniriea anumitor proceduri. O astfel de situație apare, de exemplu, în cazul desfacerii unei căsătorii încheiate în România, când ambii soți (și, eventual, copiii minori) locuiesc în Germania. Probleme similare apar în cazul firmelor românești care activează în Germania (de exemplu, în cazul în care este necesar să se înregistreze fiscal în Germania pentru plata impozitului pe venit). Cu ajutorul nostru, economisiți timp și cheltuielile necesare coordonării autorităților din cele două țări și a specialiștilor (juridici și fiscali) care vor fi implicați.
Aveți nevoie de mai multe informații?

Contactează-ne și vom reveni cu un răspuns în 24 de ore.

+49 (0) 1577 757 61 63