SERVICII

INFORMAȚII ȘI SPRIJIN PENTRU PERSOANELE JURIDICE

Înființarea/înregistrarea unei activități comerciale în Germania
Activitatea comercială în Germania poate îmbrăca diverse forme, de la forma cea mai simplă de activitate independentă (Gewerbe) până la societățile comerciale cele mai complexe. Alegerea formei potrivite de activitate este o provocare pentru orice întreprinzător.

a. Înființarea/înregistrarea unei societăți comerciale în Germania (OHG, KG, GmbH, UG, AktG etc.)

• Informații privind formele societăților comerciale și medierea contactului cu specialiști fiscali și juridici pentru alegerea formei cele mai potrivite de activitate

Legislația germană oferă o mare flexibilitate în privința tipurilor de societăți comerciale premise, permițând chiar combinații între diverse astfel de forme. Descoperiți cu ajutorul nostru și al partenerilor noștri în domeniul fiscal tipurile de societăți comerciale existente pe piața germană și alegeți forma cea mai potrivită ideii dumneavoastră de afaceri, cu șansele cele mai mari de profit și cu un risc cât mai mic. De asemenea, informați-vă cu ajutorul nostru și al partnerilor noștri asupra tuturor urmărilor care decurg din forma aleasă, mai ales a obligațiilor și răspunderii care vă revin.

• Informații și sprijin în îndeplinirea procedurilor necesare înființării

Înregistrarea unei societăți comerciale presupune o procedură anevoioasă care diferă de la o formă de societate la alta. Vă sprijinim în îndeplinirea procedurilor birocratice și vă reprezentăm* în fața autorităților germane competente, pentru ca societatea să fie funcțională cât mai repede. O organizare inteligentă a pașilor necesari înregistrării vă ajută să economisiți timp, folosindu-l cu șanse de profit.

1. Încheierea contractului/actului de înființare a societății și medierea contactului cu notarul pentru autentificarea acestuia
2. Deschiderea unui cont bancar
3. Înregistrarea în registrul comerțului (Handelsregister)
4. Înregistrarea la autoritățile fiscale și obținerea numărului fiscal (Steuernummer) și a numărului de identificare fiscală (Umsatzsteuer/Identifikationsnummer)
5. Înregistrarea la diverse instituții (Bundesagentur für Arbeit, Berufsgenossenschaft, Deutsche Rentenversicherung etc.) și obținerea numerelor de înregistrare socială (Betriebsnummer etc.)
6. Informații și sprijin privind asigurările obligatorii și facultative specifice pentru persoanele juridice, precum și întocmirea unor pachete de asigurări optime
7. Reprezentarea în fața autorităților în îndeplinirea procedurilor, acolo unde prezența personală nu este obligatorie
8. Informații și reprezentare înaintea sosirii în Germania, pentru eficientizarea activității profesionale

Anumite formalități pot fi îndeplinite chiar înaintea sosirii dumneavoastră în Germania, prin intermediul unui reprezentant. În special dacă doriți să începeți activitatea comercială, primii pași sunt importanți și complicați. Anumite proceduri se pot prelungi, în funcție de complexitatea cazului, constituind astfel piedici pentru începutul activității dumneavoastră. Contactați-ne înaintea sosirii în Germania, pentru a putea afla* ce demersuri putem întreprinde* în avans pentru dumneavoastră. Putem întocmi* la cerere, chiar înaintea sosirii dumneavoastră în Germania, o listă adaptată situației concrete cu documentele necesare înregistrării fiscale și desfășurării activității în Germania, pentru a le putea solicita la timp de la autoritățile române.

b. Activități lucrative independente/persoană fizică autorizată (Gewerbe)

Termenul „Gewerbe“ reprezintă o noțiune generală, echivalentă cu noțiunea de „activitate comercială“, în limba română. Orice idee de afacere, în afara activităților liber-profesioniste, se încadrează în această definiție. Cu toate acestea, termenul este folosit în limbajul curent pentru a defini cea mai simplă formă de activitate cu scop de profit, potrivită celor care nu doresc să înființeze o societate comercială. În acceași măsură ca ăn cazul societăților comerciale, un specialist fiscal vă poate recomanda această formă de desfășurare a activității. Noi vă sprijinim, așadar, în următoarele aspecte:

• Informații și medierea contactului cu specialiști fiscali și juridici în vederea alegerii formei de Gewerbe pentru activitatea dumneavoastră
• Informații și sprijin în îndeplinirea formalităților pentru înregistrarea unei activități lucrative independente (Gewerbe)
• Înregistrarea fiscală, înregistrarea la alte instituții și obținerea numerelor sociale
• Informații și sprijin privind asigurările obligatorii și facultative specifice, precum și întocmirea unor pachete de asigurări optime
• Reprezentarea în fața autorităților în îndeplinirea procedurilor, acolo unde prezența personală nu este obligatorie
• Informații și reprezentare înaintea sosirii în Germania, pentru eficientizarea activității profesionale

c. Înregistrarea unei activități independente în Germania – ca liber profesioniști (Freiberufler – Freelancer)

• Informații privind procedura de înregistrare a unei activități independente (freelancing)
• Medierea contactului cu specialiști fiscali și juridici pentru consilierea privind avantajele activității independente
• Informații și sprijin în îndeplinirea formalităților pentru înregistrarea unei activități independente
• Înregistrarea fiscală, înregistrarea la alte instituții și obținerea numerelor sociale
• Informații și sprijin privind asigurările obligatorii și facultative specifice, precum și întocmirea unor pachete de asigurări optime
• Reprezentarea în fața autorităților în îndeplinirea procedurilor, acolo unde prezența personală nu este obligatorie
• Informații și reprezentare înaintea sosirii în Germania, pentru eficientizarea activității profesionale

Administrarea unei societăți comerciale, a unui Gewerbe sau a unei activități independente
a. Servicii de contabilitate

Colaborarea cu un expert contabil este de recomandat atât angajaților, cât mai ales celor care desfășoară o activitate independentă. Preluarea evidenței contabile de către experții noștri profesioniști va contribui la eficientizarea activității dumneavoastră și va facilita comunicarea cu autoritățile competente, care tratează cu mai multă încredere documentele întocmite de profesioniști.

b. Informații și sprijin în întocmirea declarațiilor fiscale

c. Informații, suport și reprezentare în administrarea relației cu autoritățile fiscale, acolo unde consilierea fiscală nu este necesară

d. Recomandarea și medierea relației cu consultantul fiscal
Administrarea unei activități dependente (ca angajat)
a. Încheierea și optimizarea contractului de muncă

• Explicarea și traducerea contractului de muncă
• Recomandarea analizei juridice a contractului de muncă (de către un avocat) înainte de semnarea contractului și medierea contactului cu acesta, la cerere
• Recomandarea analizei juridice a contractului (de către un avocat) în cazul modificării contractului sau a concedierii și medierea contactului cu acesta, la cerere

b. Informații și sprijin privind asigurările obligatorii și facultative specifice, precum și întocmirea unor pachete de asigurări optime
c. Recomandarea și medierea relației cu un consultant fiscal, la cerere
Schimbarea formei de activitate (de la o formă de activitate independentă la una dependentă și invers)
Caracteristicile diferite ale formelor diverse de activitate (privind riscul asumat, răspunderea, venitul etc.) pot deveni în timp neadaptate la viața personală și la așteptări. O schimbare a statutului este posibilă. Vă informăm și vă spirjinim cu următoarele servicii:

• Recomandarea și medierea contactului cu specialiști juridici și fiscali pentru alegerea noii forme de activitate
• Explicarea și îndeplinirea procedurilor necesare
• Reprezentarea în fața autorităților, acolo unde nu este nevoie de consiliere juridică sau fiscală

Administrarea activității în Germania pentru societăți comerciale cu sediul în România
Informații și sprijin pentru firmele cu sediul social în România, cu domeniu de activitate în plasarea forței de muncă sau care au încheiat contracte de antrepriză cu firme germane și care detașează angajați în Germania

a. Informații și suport pentru înregistrarea la autoritatea fiscală, în vederea plății impozitului pe salariu
b. Reprezentarea în fața autorității fiscale, acolo unde consultanța fiscală nu este necesară
c. Servicii de contabilitate pentru angajații detașați
d. Recomandarea și medierea contactului cu specialiști fiscali și juridici, la cerere
e. Informații și reprezentare în relația cu alte autorități germane specifice, în funcție de tipul de activitate (Soka-Bau, în cazul activităților de construcție)
Aveți nevoie de mai multe informații?

Contactează-ne și vom reveni cu un răspuns în 24 de ore.

+49 (0) 1577 757 61 63